Upratovací servis

Upratovanie Vašej firmy od A po Z.
Kvalitne a moderne upratané kancelárske, výrobné a prevádzkové priestory prispievajú k pohode na pracovisku a prezentujú úroveň Vašej firmy...

Výhody pre klienta:
- Šetrenie nákladov pri povinných odvodoch.
- Zbavenie starostí a problémov s uzatváraním pracovných zmlúv...

Technické a materiálne vybavenie spoločnosti

Čistiace a dezinfekčné prostriedky
K výkonu práce používame čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré posudzujeme na základe individuálnej potreby a rozsahu znečistenia.

Strojné vybavenie
Naša spoločnosť disponuje...

Novinky spoločnosti


EKOLOGICKÝ PROGRAM

Naša spoločnosť sa snaží svojimi službami, čistiacimi prípravkami a strojovým vybavením čo najviac priblížiť k ochrane zdravia užívateľov budov i upratovacieho personálu a zároveň o zníženie celkových dopadov na životné prostredie.

Ekologická upratovacia technika
Na upratovanie používame parné stroje, ionizátory demineralizujúce čistú vodu, ktorá odstráni a tiež zabije viac ako 99,9% z najviac škodlivých baktérií (E. coli, VRE, Salmonella, MRSA, Pseudomonas, Staph, Listeria a E. coli 0157: H7, vírus H1N1) a taktiež ekologickú chémiu.